Törvényi alapfogalmak

Mit érdemes tudnunk a bérfőzetésről?

Alapfogalmak

Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.

Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Adó kedvezmény: a bérfőzető egy naptári évben és háztartásonként 50 liter, 86 térfogat-százalékos pálinkát főzethet le 1670 Ft adóval. Ez 50 (V/V) fokos pálinka esetén 86 liternyi mennyiség. E fölötti mennyiség esetén a mindenkor érvényes adómértéket kell megfizetni, amely jelenleg, 100 % tiszta szesz tartalomra vetítve: 3333,85 Ft/l.

Nem adható ki a bérfőzött pálinka kedvezményes adómértékkel, ha a bérfőzető

  • a jogosultságára vonatkozó nyilatkozattételt elmulasztja,
  • a tárgyévben a kedvezményes adótétellel lefőzethető mennyiséget túllépte.

Háztartás:  a háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik függetlenül bármilyen rokoni viszonyoktól (kapcsolatoktól), egy jövedelmi, illetve egy fogyasztói közösséget alkotnak és az életviteli költségeiket folyamatosan, részben, vagy egészben közösen viselik.

Származási igazolvány: a szeszfőzde a bérfőzető részére a párlat átadásával egyidejűleg egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, amely igazolja az adó megfizetését, valamint a párlat adóraktárban történt előállítását, származását. A szeszfőzde által a bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a bérfőzető birtokában lévő párlat származásának igazolására. A vámhatóság a származási igazolvány érvényességét a 15 év letelte után kérelemre 2 évente 2 éves időtartamra meghosszabbítja.

Bérfőzői nyilatkozatok: a bérfőzött párlat utáni adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől. A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot ad a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint értékesíteni, és magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.

A cefre lepárlását megelőzően a bérfőzető nyilatkozik arról, hogy:

– a kierjedt cefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból,        izocukorból vagy mézből származó alkoholt,
– a bérfőzető vagy háztartásának tagja rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsössel,    gyümölcsfával),
– ha a bérfőzető az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a bérfőzött párlat nem adható    ki.