GDPR rendelet

GDPR rendelet
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016.április 27.)
A természetes személyeknek a személy és adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A jogszabály itt elérhető:
naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html